Kapcsolat: tothg@citysound.hu  

Búvárok a tesztasztalon. Vizuális összehasonlító teszt a kultikus dízelről.

 

Roco, Kühn és MTB modellek                               <<     >>

            FŐOLDAL | GŐZMOZDONYOK | DÍZELMOZDONYOK | VILLANYMOZDONYOK | SZEMÉLYKOCSIK | TEHERKOCSIK


 

Talán kapóra jöhetett, hogy idén, 2015-ben lesz ötéves a vasútmodellezésben igencsak népszerű, a nagyvasútnál pedig kultusz jelzővel illetett Búvár, TT méretű modellmegjelenése. 2010-ben adta hírül a Roco, majd a Kühn újdonságlapja, hogy ő lenne az éves attrakció. A Roco a T478.3 és T478.4 sorozatokat, míg a Kühn a T478.3-ast tűzte ki célul. Felvetődik a kérdés, hogy vajon miért indult párhuzamos fejlesztés ebben a viszonylag szűk és jól belátható modellméretben, de ez a kérdéskör már többször elhangzott és csak elkent válaszokat kaphattunk a gyártók részéről. Hozzáteszem, hogy talán most először, az idei nürnbergi vásáron fogalmazódott meg egyértelműen, hogy ez mekkora probléma a gyártóknak.

 

Az biztos, hogy a modellre óriási igény mutatkozott, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a sok-sok cseh-szlovák próbálkozás, ami napvilágot látott a sorozatmodellek előtt. És még megfejelve a helyzetet, nagyjából két éve belépett a piacra egy teljesen új szereplő, a prágai illetőségű MTB, aki ugyancsak a kultikus mozdonnyal próbálkozott - az azóta megismert példa szerint nem sikertelenül.

Az elmúlt öt év alatt beérkezhetett a gyűjteménybe mindhárom gyártótól, nem is egy-egy modell, így elérkezettnek láttam az időt, hogy készítsek egy fotós-vizuális összehasonlítást erről a modellben is nagyon tetszetős erőgépről.

 

Az eredeti

 

Aki járatos az északi szomszédaink vasúti történelmében, annak nem újdonság a típus. Nem is szándékozom mélyebb feltárásra, hisz az internet és a szakirodalom bőséggel szolgál a Búvárokra vonatkozó, mindennemű információval. De azért vegyük végig a modelleket érintő alapvető tényeket!

 

 

A tesztben szereplő három festési variáció megfelelőjét sikerült fellelni a neten. Ez a zöld-fehér színkombináció számit a "classic" festésnek a 478-asok körében. Herr Kylchap felvételén a sorozat első gépe látható, míg a tesztünkben a 82-iket vettük górcső alá. A fősorozat háromezres alsorozatából 408 mozdony készült 1970 és 1977 között a CKD Praha üzemeiben. Eredetileg gőzfűtéssel, majd 1991-ben lezajlott korszerűsítési projekt során 163 gép elektromos vonatfűtést kapott, ami a cseheknél és szlovákoknál rendszeresített 3 kV-os hálózatról tudott üzemelni.

1988 után kapták meg a 750, 753, 754 sorozatszámokat, melyek hasonlóan az eredetihez, tükrözték az egyes felújított, vagy átépített alsorozatok jelölését. A remotorizációra jellemző Caterpillar motorokat kaptak a 753.7-es sorozatú gépek.

Mindezeken felül számos, apróbb véltoztatás is felfedezhető a fősorozaton, talán a leglátványosabb a forgóváz-mozdonyszekrény szekunder rugózásának kivitele, ami a korábbi típusokon gumibakos rugós tagokból állt, majd a későbbiekről ez a jellemzően csehszlovák gépészeti elem eltűnt és a szekunder csillapítás a főkeret takarásába került, így azt nem láthatjuk.

 

 

Leon Schrijvers felvétele a tesztben is szereplő, Kühn mozdony eredetijét mutatja. A teszt trojkájából ez az a változat, aminek már hiányzik a látványos rugós szekrénykapcsolata. Kutatásaim során nem találtam pontos utalást a színtervére, de ha bárkinek erre vonatkozóan van ötlete, kérem írja meg nekem!

 

És ugyancsak az eredetiről készített fotót mutatom Marek Stepanek munkásságából, bár ez esetben a modell kicsit szabadabb teret enged a pályaszámhasználat terén. (lásd lentebb) Az AWT magánvasút társaság színezése természetesen a kreatív csapatok függvénye és jelen esetben elég jól sikerült. Külön öröm számomra, hogy olyan modellt sikerült választani, ami a hazai pályákon sem ismeretlen.

A modellek

Az itt olvasható összeállításban sorrendben a Roco 36262 T478.3082, a Kühn 33312 750 243-8 és az MTB AWT 750 199-2, vagy 753 703-8 pályaszámú modelljei vesznek részt. Ez a vagylagossák annyiban szorul magyarázatra, hogy a modell megérkezésekor az az előbbi pályaszámmal jött, de mivel itthon futnak a hétszázasok, ezért Jakó Attilával készíttettem 703-as táblakészletet, ami ugyan formailag nem pont erre a mozdonyra való, de ennyire lehetek "freelance" a kérdésben.:-)

Újdonság, hogy bizonyos képekre rákattintva, azok nagyobb felbontásban jelennek meg egy új lapon. Sajnos jelenleg ennyit tud ez a fajta htm programozás, igyekszem azért még belátható időn belül átrakni az egész tartalmat egy korszerűbb felületre. Addig mindenkitől türelmet kérek.

Személyes meggyőződésem, hogy azért is válhatott kultikus típussá a mozdony, mert a becenevéül is szolgáló, markáns arculata kicsit feljebb emeli a többi, átlagos külsejű vasúti vontató járműnél. (persze tudom, hogy a világ vasútján futnak ehhez hasonló, vagy jellegében azonos gépek, de itt, most nem azokról beszélgetünk...) És ez az egyedi szélvédő kialakítás kizárólag egzakt modellezésért kiált. Szerintem ez a leképzés jól sikerült mindegyik versenyzőnél. Ennél az összehasonlításnál nem emelhetünk ki olyan ordító különbségeket, mint akár egy Nohab, vagy modernebb villanygépek esetében gyártó és gyártó között, más méretekben is akár.

Tudvalevő, hogy a leképzés legkényesebb pontja lehet mondjuk akár az ívek, a dőlésszögek, vagy az egyes karosszéria elemek egymáshoz viszonyított aránya. Ezen a mozdonyon bőséggel van ilyenekből, ahol el tud vérezni egy konstruktőr.

De nézzük végig tételesen az adott modelleket!

Roco 36262

A "classic" modell, már a nagyszériás időszakból. Akárcsak annak idején a Szergejjel, ezzel is csak úgy, év közben debütált a bergheimi cég, így volt is nagy öröm az északi tétéseknél. A modell jól sikerült, óriási ürt töltött be és nyomban lesöpörte az asztalokról az addig innen-onnan összemókolt - amúgy nem is olyan rossz - Brejloveceket.

A modellek mindkét oldaláról készült most fotó, így szemrevételezhető gyártón belül és egymás között is a kivitelezés milyensége. A Roco esetében nincs okunk panaszra, az anyagok jók, a festés és tamponozás megszokottan kiváló. A színek aránya, illetve a részletekre szentelt figyelem felsőkategóriás. Ha ezt valaki nem értené, akkor itt arra gondolok, hogy a választott festés szín- és arányhelyes, illetve a kisebb részletek is kellő figyelemmel lettek kidolgozva (fellépők, ablakkeretek, rácsok, stb.)

MTB 753-199

A legifjabbat tettem be a két nagyüzemi közé, hogy kicsit szélesebb legyen a spektrum. A tízfős, prágai vállalkozás teljesen saját fejlesztésből valósítja meg a modelleket. Heves tiltakozás volt, amikor rákérdeztem, hogy ugyan melyik gyártó hajtását, motorját, vagy elektronikáját használják fel. Csakis saját beszerzés, tervezés és kivitelezés. Ez volt a kellően konok, cseh válasz. És ez így van jól. A modell ebben a piaci helyzetben kimondottan jól sikerült, megállja a helyét a vetélytársak között. A modell méretei, arányai el lettek találva.

Persze egy teszt akkor jó, ha objektív, ezért már itt pár apróságot meg kell jegyeznem. A gyártó másik húzómodelljének, a Bardotkának ismeretében - és lehet, hogy ebből fakadóan pszichésen - egy kicsit magasnak érzem a modellt. A kasztni-forgóváz távolság mondjuk egy fél mm-rel több, mint a másik kettőnél. A fotó ugyanabból a szögből készült, vessünk egy pillantást a kerékabroncs és a főkeret közötti távolságra! A másik, hogy a közeli képeken majd kibukik, a festéshatárok és feliratok minőségi mégis inkább egy kisebb, olcsóbb gépeket használó gyártóra utalnak.

Kühn 33312

És az objektivitás mellett íme a szubjektív vélemény: a trojka legtetszetősebb darabját mutatom be a Kühn modell személyében. De úgy érzem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. A részletgazdagsági skálán mindenképp a legtöbb értéket mutató darabra vizuálisan semmi panasz nem lehet. Minden a helyén van és ez szó szerint is értendő, hiszen a Kühn modell már gyárilag "felkütyüzve" kerül elő a dobozból. Antenna, kapaszkodók, csatlakozó tömlők, vonókészülék és társai mind fent vannak a modellen. Ebből fakadóan nagyon óvatosan szabad csak megfogni.

Itt ötlik fel bennem a gyártóval folytatott legutóbbi beszélgetésem egyik részlete, miszerint Torsten Kühn úr egyszerűen csak játéknak nevezte az általa gyártott modelleket, amire én hüledezve ellenkeztem. Mikor játék egy ilyen részletességgel összeállított modell, amit - valjuk be - csak viszonylag szűk, felnőtt korosztály tud egyfelől szabad szemmel értékelni, másfelől sérülésmentesen megfogni...? De az apróbb részletekre visszatérünk lentebb.

Ennyit a bemutatóban résztvevő Búvárokról nagy általánosságban. És most egy kicsit húzzuk beljebb a zoom-ot...

Ami ezeken a képkivágásokon láthatók: az orrprofil íves, kiugró, részben konkáv vonalvezetését illeti, szerintem egyik konstruktőr sem lőtt bakot. A vezetőállás fölötti ív és a homlokfényszóró kibontakozása egy jellemző pontja a modellnek, ez is jól sikerült. Az ajtó mögötti, tetőre vezető hágcsó a Roco modelljén beültetett fém huzalokból áll. A zsalu kidolgozása a ráhordott festék és a megvilágítás függvényében elemezhető, de jelentős eltérés nem tapasztalható a három modell között. A hajóablakok mögött csak a Roco helyezett el motortér-imitációt. Ez minden dízelmodelljére jellemző, jó szokás. A vezetőállás fellépője - ezen a képen nem látszik - az eredetinek megfelelően kifele áll, hogy legyen helye a forgóváznak elfordulni. A forgóváz kidolgozottsága ennél a modellnél sikerült a legjobban. Külön megszemlélhetők a féktuskókat tartó konzolok, hangsúlyos a CKD forgóvázakra jellemző, V alakú főtartó peremezése és szépen megszámolhatók a csapágytok fedelének csavarjai is. A korábban amelegett szekrényrugózás jellegzetes konzolai részletesen lettek kidolgozva, már-már meghúznánk a gumibakok csavaranyáit. Csak ezen a modellen láttam a második csapágyházból kivezető - segítsetek! - jeladó kábelét. A tank nagyon szépre sikeredett.

A másik végen folytatva, egy kicsit közelebbi plánból: A légtartály szerintem csak összeszerelési gondatlanság miatt ferde, de remekül érvényesül a tartályt tartó konzol kidolgozottsága. A nyomatok tökéletesek, színátfújás talán csak a zöld és világosszürke határánál tűnik fel. A gyári táblák és a céglogó határozott, pontos nyomat. Az ajtók melletti kapaszkodó ezen a modellen a kasztnival egybeöntött kivitelű. Viszont a főkereti belépő rácsos hátlezárása kidolgozott, látványos apróság. A tetőn ki lettek alakítva az emelési szemek. Az ablakkeretek tamponozottak, talán egy kicsit vastagra sikerültek. Az ajtó felső kerete külön ki lett emelve feketével. A kilincs az alapfestéssel egyszínű.

Az MTB modellje az előzőekben felállított sorrend alapján a következők szerint teljesíti a mustrát: a tetőív hasonlóan ez előzőhöz, jól sikerült. A tetőre vezető létra ebben az esetben a kasztnival egybe lett öntve. A zsalu nem egyszerűbb, mint a másik két mozdonynál. A hajóablakokon elvileg beláthatunk a modell elektronikájába. Belső berendezés itt nincs imitálva. A fellépő itt is kifele áll, ezzel sincs gond. A frogóvázmaszk egy nagyon lehelletnyit egyszerűbb kivitelű, de önmagában remek alaktrész. Kiálló sallangoktól mentes, tehát talán egy kicsivel inkább a napi üzemre lett fejlesztve. A szekunder rugózás elemei összességében tetszetősek, a megfogalmazás lett másabb, mint a Roco modellen. A tankra egy kilencest adok a tízes skálán.

A közelebbi képen láthatjuk, a légtartály egy fokkal kevésbé lett finom alkatrész, a tamponozás ebben az esetben már-már megszólható, de megint csak azt kell mondanom, hogy ha önmagában nézzük a modellt, akkor kiváló teljesítmény. Ezért nem hálás egy ilyen összehasonlítás, mert igazság szerint mindegyik kivitelnek megvan a maga nagyszerűsége. A fellépő kézzel festett, ennek esetlensége visszaköszön az alkatrészen. Az ajtó mellett a felső két kapaszkodó külön beragasztott, műanyag alkatrész. A kilincs festetlen és az ablakoknak sincs kiemelve a kerete, így kicsit handmuster hatása van ennek a területnek. A főkeret belépőjénél nincs kialakítva a rácsos hátfal.

Ahogy fentebb jeleztem, mindhárom modellnél szép és jó a fromaleképzés. Itt sincs ez másképp. A tetőlétra huzalokból lett megépítve, sőt megkapta a felújított mozdonyokra jellemző fellépés gátlót, amit el nem véthető villámjellel is kiemelt, hogy figyelmeztessen, a tetőn bizony oda lehet kozmálni. Pláne a náluk rendszeresített 3 kV-nál... Ez mindenképp egy helyes gesztus a gyártótól. Csillagos ötös! A zsaluzat zsanérjai ki lettek emelve egy-egy vékony ezüstcsíkkal. A hajóablakok diszkréten eltakarják a mozdonybelsőt, viszont a keretük rendkívül finoman kidolgozott. A látványos rugós tag hiányában jobban feltárulkozik a forgóváz, amivel semmi gond nincs. Egy apró hangyaszőrnyit egyszerűbb a kidolgozás, mint a Rocoé, de lehet, hogy csak a fények vannak ilyen hatással rá. Összahosnlítás hiányában itt kiemelhetjük a tetszetős és közelebbi mustra során megfigyelhető szekunder rugópárt. Ez si nagyon rendben van. A légtartályok, a homokládák és a tank együttese kiemelkedően szépre sikerült. Taps! :-)

Az előbb említett elemek nyomatai tökéletesek, akárcsak a kasztni/főkeret informatív feliratai, gyári adattáblái. A fellépő sárgája tamponozott, a főkeret kis kapaszkodói huzalból lettek hajlítva, az ajtó melletti kettő pedig műanyag öntvény, gyárlag beültetve. A lábfészek háta szépen áttört, pereme szintén sárgára tamponozott. Az ajtó kerete finom feketével kihúzva (tampon), a kilincs fémszínűre festve. Az állunkat keresgéljük az asztal alatt... Az ablakok filigrán kerete már borítékolható volt a hajóablakok láttán.

 

Fej, fej mellett

Az egyik kedvenc nézőpontom, ahol ismét sok minden kiderülhet. Az mindenképp, hogy a mozdony arca jól lett elkapva mindhárom fejlesztő csapatnál. Mit is láthatunk a tüzetesebb vizslatás során? Mindenki maga döntse el, hogy mennyire szép az adott mozdonyon a homlokfényszóró kivitelezése és akörnyezete. Igaz, ebbe a festés is erősen beleszól. A Roco mozdonyához a kis kiegészítőket külön tasakban kapjuk meg, azt a használat függvényében rekhetjuk fel a modellre. A homlok fényszóró melletti két kürt, illetve a csatlakozó tömlők és a csavarkapocs is ránk vár, hogy felkerüljenek a helyükre. Kétféle kiegészítő sort szerelhetünk fel: az egyik a képen látható állapothoz passzoló, félbevágott tömlősor, hogy lehessen használni vontatásra a modellt, a másik pedig az ún. vitrinállapothoz igazodó apróságok. Ilyenkor a kapcsoló nem tud elfordulni, sőt az áttört kotró helyére egy, az eredetinek megfelelő, teli szoknyát rakhatunk fel. A Kühn hasonlóan járt el, amikor szintén teli kotrót és egész tömlőket mellékel, míg a gyári, felszerelt állapot a napi használathoz igazodó frizírozást mutatja. Korábbi szokásától eltérően a Kühn nem ad pót alkatrészeket, tehát nem találunk a tasakban gumigyűrűt és szénkefét a hozzá való rugóval. Az MTB "félmunkát végzett", azaz a kürtöket, kapaszkodókat felrakta a modellre, de a tömlőket nekünk kell a helyükre rakni. Ebben az esetben tapadógyűrűs kereket kapunk külön a mozdonyhoz, magunk dönthetjük el, hogy mily módon növeljük a vonóerőt. A képen talán kivehető, hogy az MTB modell egy lehelletnyit magasabb a többinél. Ebből a plánból az ablakok is eltérnek egy nagyon kicsit.

Egy kis elkalandozás az MTB kínálatában, amikor a hasonlóan népszerű Bardotkával együtt fotóztam az AWT Búvárját, illusztrálandó, hogy mindegyik MTB modell azonos kiegészítő alapcsomaggal érkezik.

Az MTB extra ajándéka a maratott pályaszám- és gyári táblák. Ez a modellhez alapból mellékelt készlet, a magyar felhasználás szempontjából érdekes, 753 700-as sorozat pár tábláját Jakó Attila elkészítette kérésünkre, így az is rendelkezésre áll, igaz a mozdonykasztni nem a legmegfelelőbb, hisz más a szekunder rugózás kialakítása.

Csak egy apróságot hadd szúrjak ide! Ugye láthatjuk, hogy szép kis maratott táblákat kapunk a modell mellé? Ez egyfajta reakció a Roco H0-ban, illetve egyes, kivételes TT modellnél alkalmazott gyakorlatra, miszerint adjuk a vásárló kezébe a végleges kütyüzés örömét. Csak zárójelben teszem fel magamnak a kérdést, hogy az igencsak vegyes kézügyességű modellezői körből hányan fogják jól összepacsmagolni a ritka mozdony oldalát mindenféle ragasztóval... Na de a sluszpoén, hogy ezek a kis táblák nem minden esetben passzolnak az oldalsó táblahelyre. Túl lógnak, vagy kisebbek, ergo nem szép. Pár hónapja, amikor kijött a gyártó Bobinája, akkor jogosan fogalmazódott meg a kérdés, hogy ott hogy oldja meg a kis táblák pontos méretezését. Egyszerű volt a válasz: az új modellhez már nem jár réztábla...

 

Visszakanyarodva a hármas portréhoz, vessünk pár pillantást a mozdonytípus egyik (másik) legjellemzőbb részletére, a tetőre kivezetett radiátorokra (ugye jól tudom, gépész kollégák?). Ezek leképzése a Roco és Kühn modelleknél szinte azonos, az MTB egy kicsit másképp gondolta ezt az alkatrészt. Hogy most ez miért három-, vagy kétsoros, azt nem tudom. Nincs kizárva, hogy az egyes nagyjavítások során eltérhettek egymástól a felhasznált alkatrészek.

 

Fentről nézve

A Roco Búvárjának teteje. Láthatjuk a kürtök és az antenna helyét, a huzalból kirakott tetőkapaszkodókat, illetve a szépen kivitelezett kivezetéseket. A négy ventillátor rácsozata a kasztni saját anyagából fröccsöntött, gyönyörűen áttört, szép munka. Ahogy említettem, a tetőpaneleken ott vannak az emelőszemek. A középső rész levehető, így a kasztni leemelése nélkül rakható be a dekóder a mozdonyba. Ez a modell egyébként akciós széria volt és (talán az okok összefüggnek) ez a tetőelem nagyon könnyen lejár, mintha kicsit ki lenne tágulva a kerete. Eleve az egész kasztni nagyon könnyen lejár az alvázról. Amúgy a Roco konstrukcióira jellemző, hogy a tető valamilyen szinten variálható. Lásd az egyes eltérő alsorozatok, vagy nemzeti jellegek közti különbségek pontos leképzését a Szergejeknél.

Az MTB mozdonyán elnagyoltabbnak tűnnek a szellőzőrácsok. A kürtök rugalmas anyagból vannak, sajnos használat során könnyen elhajlanak, nyeklenek-nyaklanak, letörnek. A kasztni monoblokk, a felső kapaszkodók külön huzalból készültek és színre vannak fújva. A hűtőkivezetések nagyon sérülékenyek, akárcsak a többi modellnél. Nagyon kell vigyázni, amikor szétbontjuk a modellt, mert a kasztni passzentos és erősebben kell megfognunk, minek következtében ezek a felső kis műanyag apróságok eltörhetnek. A két kipufogó egy cseppet elnagyoltnak tűnik.

Itt is a Kühn mozdony tűnik a legösszetettebbnek. Minden a helyén van, sőt nagyon is, amikor a kis törékeny antennára gondolok. Finom huzal a kapaszkodó, nagyon aprólékos a négy hűtőrács és elegáns a kipufogó páros is. A három modellnek szinte miliméterre azonos a tetőleképzése, itt nem találunk olyan eltéréséket, mint mondjuk a Tillig és a Kühn BR103-as nagyvillanyánál.

 

Alsó szemszög

Fontos momentum, amikor alánézünk egy-egy modellnek. A hajtáslánc látható részei, illetve a napi használat során nem szem előtt lévő részek sokat elárulnak a gyártóról. Talán H0-ban hozhatok egy példát, amikor a Fuggerth mozdonyainak alváza jut eszembe. Olyan csúnya, igénytelen kivitelezést nem sokat láttam a vasútmodellezésben.

Azt leszögezhetjük, hogy a forgóvázon belüli tengelytáv annyira csekély, hogy a mérethelyes sebesség elérése érdekében csak aszimmetrikusan elhelyezett tengelyfogaskerekek jöhetnek szóba. Ezt mindhárom gyártó azonosan gondolja. El kell, hogy férjenek a közlő, illetve leközlő kerekek, hiszen lineáris, homlokfogaskerekes hajtást alkalmazhatnak csak. A Roco-ra jellemző, sárga, műanyag kerekek kerültek a bergheimi modell hajtásába. Robusztus, sok játékot elbíró konstrukció ez a forgóváz. Igazán erre nem is nagyon van panasz a modellszervizben. Az osztrák gyártó egy tapadógyűrűs kerékpár alkalmaz az egyik forgóvázban. Ezáltal a maradék három tengely szed áramot, ami elegendőnek bizonyul. Teljesértékű közelkapcsoló kinematika van a végeken, a Roco esetében Fleischmann kapcsolóval szerelve.

Az MTB gépén is látható, hogy nem használnak, vagy klónoznak más gyártói mechanikát. A fogaskerekek a tengely másik oldalán vannak, a közlősor úgyszintén. Láthatók a takarólemez kitüremkedéseiből. A Rocoétól ellentétben itt az alsó takarólemez pattintós rögzítésű, míg az előbbinél csavaros. A prágai modell hajtása strapabíró, már néhány modultalálkozón és kiállításon teljesített, nem vallott szégyent. Az anyagok jók, fáradás, törés, indokolatlan kopás nem tapasztalható. Az MTB nem monoblokk forgóvázmaszkot használ, hanem az oldalsó maszkok külön öntvényből észültek, míg az alsó dekli univerzális darab. Tekintettel arra, hogy ez a forgóváz elég sok mindenhez használható, tán nem is rossz ötlet.

És megint a Kühn. A monoblokk forgóbáz alulról nemesen egyszerű és annak ellenére, hogy kellemesen cizellált, ebből is a tartós használatra szánt konstrukció elve árulkodik. És még egy érdekesség ebből az aspektusból: a cserélhető kotrószoknya a fenti két modellnél csavrral lett rögzítve, a Kühn úgy oldotta meg, hogy egy enyhén kúposan szűkülő furatba kell benyomni a cserealkatrész kis csapjait. Arról még nem tudok nyilatkozni, hogy hosszú távon ez milyen problémát hordoz magában. Az biztos, hogy elhagyni nem lehet a kotrót, mert a kapcsoló szára megfogja, ha leesne. Itt forgóvázanként egy-egy tapadógyűrűt találunk átlósan felhelyezve. Sok gyártó alkalmazza így, megoszlanak a vélemények arról, hogy melyik megoldás a jobb.

 

Csoportképek

Itt az idő, hogy majd' egy hét után a végéhez érjek a cikk írásával. :-) Itt már erősen a szubjektív élmények dominálnak, ha egymás mellé állítjuk a teszt résztvevőit. Megint csak azt mondhatjuk, hogy a három modell nem vallott szégyent a vizuális megmérettetésen. Ha már félprofilos csoportkép, akkor érdemes megemlíteni, hogy mindhárom mozdony irányfüggő világítással lett szerelve. Ugyan nem próbáltam, de a Kühn esetében van lehetőség belső forrpontok átkötésével a tolatási fények variálására.

Egy ismét jellemző, oldalsó plán. Tán éppen a motortér szellőző zsalusora végett próbáltam meg ellőni ezt a beállítást. A műanyag fröccsöntés iparában nincs már sok meglepetés. Gyakorlatilag mindent meg lehet csinálni, ha jó a szerszám konstruktőr és a felhasznált granulátum. Tehát ezek alapján nagyon durva aránytévesztést nem láthatunk így oldalról nézve sem.

Fontos állomás, amikor sikerült leszedni az egymástól eltérő nehézséggel mozdítható kasztnikat. A belső kép feltárulásakor is megbizonyosodhatunk arról, hogy az egyes fejlesztések nem nyúltak át a másikhoz ötletekért. A Roco a jól bevált paneljét és a hattűs dekóderfoglalatát szereli ide is. Custom megoldás a homlokfények panelezése, ami értelem szerűen eltérhet modellenként. A Kühn nagyon összetett és komolynak tűnő elektronikát tervezett. Lévén, hogy Torsten Kühn e területen is nagyon ott van. A hattűs dekóderfoglalat körül bonyolultnak tűnik a panel és ott vannak azok a forrpontok, ahol variálhatunk a fényekkel. Az MTB panelje egyszerűen nagyszerű, kicsit későbbi tervezés, mint a kettő előbbi. Már 12 tűs foglalatot kapott és ami messze túlemeli a többinél, van beépített hangszórója. A most elérhető, TT méretre (is) optimalizált dekóderek többsége belefér, ahogy bizonyítja ezt a képen is látható Lenz példány. Az Esu, vagy a Tran kínál ide hangos elektronikát is.

Elektronikai szempontból is remekül teljesített a három modell. Talán a PluX12-es foglalat, más gyártóknál is tapasztalható tökéletlensége okoz gondot, amikor egy kicsivel rövidebb lábbal szerelt dekódert rakunk be és az nem ér végig a foglalatban. Ilyenkor sajnos a digitális üzem apróbb kellemetlenséget okoz, ami adott esetben egy másik dekóderrel elkerülhető.

 

A kakukk tojása, avagy mi van?

Meglepő fordulatként bekúszott a képbe egy negyedik versenyző. Na nem vetélytárs, mert nem indulhat azonos eséllyel lévén hogy nincs benne motor és elektronika. A kék-szürke színezésű gép a másik három megjelenése előtt érkezett a gyűjteménybe egy olyan felindulásomban, amikor sikerült vennem egy (akkori szemmel nézve) szépen lefestett és matricázott, cseh gyanta öntvényt. Mivel a csehszlovák mozdonyok többsége könnyedén motorizálható a Tillig V100/BR110 modellek alapjaiból, így adta magát, hogy ezen az úton én is végigbotorkálok. A gyanta öntvény áldásos sajátosságai miatt a művelet nagyon sokáig tartott, hiszen a V100-as fém alvázát azon túl, hogy el kellett vágni, majd hosszabbra kellett toldani, elég nehéz volt összehozni a már megfestett kasztnival. Így is várat még magára a kapcsoló kinematika beépítése, illetve a világítás fényvezetőinek kialakítása. A hajtáshoz az eredetitől eltérően nem Mashima, hanem Bühler motort használtam és ebben a fázisban meg is rekedt a fejlesztés. Elviekben és persze gyakorlatilag is a modell járóképes, de közben olyan szépen köré fejlődött a többi, hogy már nem éreztem a szükségét, hogy ebből tényleg egy asztalon is járatható példány váljék. Azért nincs lezárva az ügy, most már "csak" a kapcsolószerkezet szoknya latti kibújtatását kell megoldani...

Talán a festés, a felhasznált ablakplexik miatt is, de a gyanta modell főként zömökségében tér el a többitől. Amúgy sok baj nincs vele, eltekintve a festés minőségétől.

 

Záró sorok

És érkezzen a kinti terminológiával Fazit-nak, azaz összegzésnek is aposztrofáló befejezés! Talán kiderült a sorokból, hogy nagyjából milyen rangsorra számíthatunk. Már ha fontos bármilyen rangsort is felállítani, hiszen a modellek azonos áron kaphatók, itt-ott persze elcsíphető némi akció, de nagy eltérés nincs. A hozzávetőlegesen 80-120 euró közé tehető beszerzési ár ma már olcsóbbnak mondható, hisz a hasonló kvalitású dízelek 150-170 euró felé mozognak gyári árazás szintjén. Azt ugye tudjuk, hogy az UVP csupán a "mihez tartás végett" kerül a katalógusba. A valós eladási árakat úgyis az adott delaer és a gyár közti megállapodás határozza meg. A csak UVP-n árusító üzletekben meg kevés gyűjtő vásárol.

Számomra mindenképp a Kühn mozdony jelentette a csúcsot. Annak ellenére, hogy a Búvár sorozatban nála volt egy kis fiaskó, ugyanis az első szirák hibás hajtással jöttek ki. Mára ezt a problémát sikerült orvosolni. A Roco a fent említett lágyabb kasztni miatt szorulhat háttérbe, de ez se vegye kedvünket. Úgy vagyok vele, hogy 100 euróért ezt tudjuk ma kapni és valjuk be, nem egy csúnya konstrukció. Az MTB annyiban unkális, hogy ez az AWT festés már nem kapható, akárcsak az Unipetrol Doprava kéksége sem, ami a maga 30-50 db-os kisebb szériájával nagyon is sikeres kiadásnak számíthat. Tehát konkrétan ezt a festést már nem lehet elérni, viszont megannyi másik változat megtalálható a prágai cég kínálatában.

Mindhárom mozdonyt nagy kedvvel futtatom a modulokon, mert egyaránt vállalhatóak.

A rend kedvéért következzenek a gyártók közvetlen elérhetőségei, hogy onnan is kiegészíthessétek az itt leírtakat:

KÜHN

ROCO

MTB

 

Remélem tartalmas olvasmányon vagytok túl. Minden elsősorban az ismeretterjesztés, a szórakoztatás és a szubjektív vélemények átadása miatt fogalmazódott meg bennem. Ha bárkinek van jobbító, helyesbítő javaslata a fent leírtakhoz, ne habozzon és küldje el nekem, hogy aztán beemelhessem a cikkbe.

 

Köszönöm a figyelmet!

 

Tóth Gábor

masTTertape